Bevestiging van uw bestelling: Postzegelvel Bevrijding van Kortrijk (FB)